În atenţia părinţilor, cadrelor didactice şi candidaţilor la sesiunea de examinare 2013


     Direcţia Învăţămînt Ialoveni Vă aduce la cunoştinţă că a fost aprobată Metodologia de organizare şi desfăşurare a sesiunii de examene 2013, de către Comisia Naţională de Examene.

      Metodologia de organizare şi desfăşurare a evaluării finale din învățămîntul primar și-a păstrat integral conținutul și cerințele. Potrivit acesteia, evaluarea finală în învățămîntul primar se organizează în fiecare instituție de învățămînt, unde există absolvenți ai treptei respective și este obligatorie pentru întreg contingentul de elevi. La evaluarea finală sunt admiși toți elevii clasei a IV-a, indiferent de situația lor școlară. Ei vor susține, în perioada 22-30 aprilie 2013, trei probe în scris, inclusiv limba de instruire, matematica și limba maternă. Elevii alolingvi vor susține, obligatoriu, și o probă orală la limba română.

Metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de absolvire a gimnaziului nu a suferit schimbări esențiale. Conform prevederilor acesteia, examenele de absolvire a treptei gimnaziale sunt obligatorii pentru fiecare absolvent al acestei trepte de școlaritate și se organizează în fiecare instituție unde există absolvenți ai clasei a IX-a. Admiterea la examene se face de către consiliul profesoral al școlii, în baza rezultatelor obținute de către elevi la disciplinele de examen. Pentru realizarea testului se vor acorda două ore astronomice. Al treilea examen obligatoriu, și în această sesiune, va fi istoria. Candidații care au obținut note nesatisfăcătoare la examene pot susține testarea în cadrul sesiunii repetate. Sesiunea suplimentară/repetată se va desfășura într-un singur centru raional. Procedura de contestare a rezultatelor lucrărilor se efectuează pe parcursul a 24 de ore. Examenele de absolvire a ciclului gimnazial vor avea loc între 3-13 iunie 2013.

În metodologia de organizare și desfășurare a examenelor de bacalaureat 2013 au fost operate cîteva modificări ce vizează procedura de organizare, și anume: candidații care nu au promovat examenele de BAC au dreptul să se prezinte pentru susținerea lor în următoarele trei sesiuni de bază, de la absolvire, în comparație cu două încercări, în următorii trei ani, după cum era stabilit anterior. Candidații care au luat note insuficiente în sesiunea de bază nu au dreptul să susțină repetat examenele respective în sesiunea suplimentară. Candidații respinși pot susține restanțe în sesiunea din anul următor. Foile pentru maculatoare vor fi personalizate prin codul de bare și anexate la testele de examen, acestea vor fi desprinse de la lucrări de către candidați înainte de a începe rezolvarea probelor scrise. Candidatul va putea să-și vadă doar o singură dată lucrarea pe parcursul perioadei de contestare (48 de ore). Sesiunea de examene suplimentară va fi organizată doar pentru cei care, din motive întemeiate, nu se pot prezenta la examene. Comisia Națională de Examene va analiza minuțios fiecare dosar prezentat. Candidații vor semna și în sesiunea de BAC 2013 o declarație pe propria răspundere prin care vor confirma că sunt informați despre faptul că, pentru eventuala introducere a materialelor interzise în sala de examene vor fi eliminați de la examen, indiferent dacă au folosit sau nu respectivele materiale, iar lucrarea lor nu va fi evaluată. Centrele de BAC vor fi instituite cu un efectiv de, cel puțin, 300 absolvenți. În cazul raioanelor cu un număr mai mic de candidați se instituie un singur centru de bacalaureat. Centrele de bacalaureat și centrele republicane de evaluare a lucrărilor vor fi echipate cu scanere de depistare a metalelor, aparate de bruiere a legăturii telefonice și camere video. Examenele de bacalaureat se vor desfășura între 4 și 21 iunie 2013.

Direcția Învățămînt le recomandă tuturor candidaților să utilizeze pentru pregătirea către examenele de absolvire doar surse aprobate sau coordonate de către minister: manuale școlare, ghiduri, programe, modele de teste pentru exersare (www.aee.edu.md). În același timp, Direcția Învățămînt atenționează că nu toate modelele de teste existente astăzi pe piață corespund programelor școlare și celor de examen. Pentru desfășurarea sesiunii de examinare 2013, sursele financiare sunt planificate în bugetele instituțiilor de învățămînt. În raionul Ialoveni sunt preconizate organizarea a 2 centre de susținere a examenelor de bacalaureat, ce vor fi dotate cu echipament de înregistrare video, sisteme de bruiaj și scanere de depistare a metalelor. Candidații vor susține examenele în scris. Și în acest an Consiliul Raional, Direcția Învățămînt și Instituțiile de Învățămînt își asumă cheltuielile pentru buna organizare a sesiunii de examinare și orice tentativă de colectare a banilor de la candidați, părinți, va fi sancționată conform legislației în vigoare.

Ion BUSUIOC, șeful Direcției Învățămînt

Sursa: http://www.il.md 

Anunțuri

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare / Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare / Schimbă )

Fotografie Google+

Comentezi folosind contul tău Google+. Dezautentificare / Schimbă )

Conectare la %s